SEKOLAH MENENGAH ATAS BPI 2

Kurikulum SMAS BPI 2 Bandung dengan selaras menggunakan Kurikulum Nasional Merdeka Belajar dengan kurikulum khas BPI.

Image

MENUJU KEUNGGULAN GENERASI

SMA BPI 2 BANDUNG

SMA BPI 2 Bandung,sekolah dengan segudang prestasi.

Image
logo

Bersama BPI Bandung meraih prestasi terbaik untuk seluruh peserta didik.